Doradca Restrukturyzacyjny


Umiejętne prowadzenie działalności gospodarczej stwarza perspektywę zysku. Natomiast problemy związane z zarządzaniem mogą doprowadzić przedsiębiorstwo do niewypłacalności, która polega na utracie zdolności regulowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dalszym etapem, przy braku intensywnych działań ratunkowych, może być upadłość.
Przedsiębiorców, którym zagraża niewypłacalność lub już stali się niewypłacalni zachęcam do zapoznania się z moją ofertą (OFERTA) oraz możliwościami działania, jakie daje ustawa prawo restrukturyzacyjne (PRAWO)
Roman Traczyk